CÁC LOẠI BĂNG KEO TRONG

Các loại băng keo trong với các độ dài 60YA, 70YA, 80YA, 100YA và có thể được cắt theo các khổ rộng như 1F, 1F2, 2F, 2F4, 4F8, 5F, 6F, 7F, 8F