CÁC LOẠI BĂNG KEO SIMILI

Các loại băng keo simili với nhiều màu sắc khác nhau thường được cắt theo quy cách 3F6, 5F, 7F hoặc theo quy cách đặc biệt mà khách hàng yêu cầu